FULLSIZE KLUBI REEGLID

stars
MTÜ Fullsize

 

Van & Truck Club
Reeglid

 

NB! Kõikidele uutele liikmetele tuleb tutvustada klubi põhikirja

 

Uus liige
1. Fullsize klubi liige omab Ameerika päritoluga bussi või kastikat.
2. Fullsize klubi liige võtab osa aktiivselt klubi tegevutest, käib kokkusaamistel ja võtab sõna klubi arutelutest.
3. Fullsize klubi liige esindab alati väärikalt oma klubi ja on abivalmis teiste inimeste suhtes.
4. Fullsize klubi liige sõidab alati kainelt ja on liikluses eeskujuks teistele.
5. Fullsize klubi kalendriaasta liikmemaks on 30€, mis tasutakse 1. märtsiks ülekandega MTÜ Fullsize Van&Truck Club kontole.
6. Fullsize klubiga liituijal tuleb läbida katseaeg 12 kuud näitamaks aktiivsust klubi tegemistes
7. Fullsize klubiga liikmeks astujal on vähemalt ühe Fullsize Klubi liikme soovitus.
8. Fullsize klubi liikmeks astumisel tuleb esitada avaldus Fullsize Klubi juhatusele, kes vaatab avalduse läbi ja võtab vastu liikmeksvõtmise otsuse.
9. Klubi tunnuslogoga riietuse hulka kuulub soovitatavalt teksariidest vest või tagi kindlasti mitte nahast vest või tagi.

 

Fullsize klubi liikmel on õigus:
Osaleda ja olla esindatud Fullsize klubi üritustel ning tegevustes.
Saada Fullsize klubiliikme kaart.
Saada Fullsize klubi kodulehele enda autost pilt koos andmetega.
Kasutada Fullsize klubi poolt loodud soodustusi vastavalt klubis kehtestatud korrale.
Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Fullsize klubi juhatuse tegevuse kohta ning saada Fullsize klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni.
Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Fullsize klubi sümboolikat ja atribuutikat.
Avaldada Fullsize klubi juhatuse või juhatuse liikme suhtes umbusaldust.
Fullsize Klubist välja astuda (sellest tuleb teada anda klubi juhatusele) Fullsize klubi juhatusest välja astudes soovitab juhatusliige enda asemel kedagi liikmetest Fullsize klubi koosolekud on vabatahtlikud mitte kohustuslikud.
Koosolekust võtab osa klubimaksu tasunud liige, mitte terve perekond ega noorliikmed.

 

Fullsize klubi liikmed on kohustatud:
Järgima Fullsize klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja üldkogu poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte.
Osalema Fullsize klubi tegevuses ja arengus, osaledes vähemalt ühel üritusel aasta jooksul.
Hoidma ja kaitsma Fullsize klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
Jälgima, et Fullsize klubi sümboolikat ning nime ei kasutataks vääradel eesmärkidel.
Tasuma õigeaegselt liikmemaksu.
Fullsize klubi toetajaliikmeks võivad olla füüsilised- ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Fullsize klubi eesmärkide elluviimisele.
Liikmelisust Fullsize klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.

 

Liikme võib Fullsize klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
- Ta ei täida Fullsize klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Fullsize klubi moraalselt või materiaalselt;
- Jätab süstemaatiliselt täitmata Fullsize klubi valitud organite ning juhatuse poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte ja kohustusi;
- On jätnud vastavalt kehtivale korrale tasumata Fullsize klubi liikmemaksu;
Fullsize klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Fullsize klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada;
Liikmelisuse lõppemisel liikmemakse ei tagastata, samuti ei tagastata isiku poolt tehtud rahalisi ja materiaalseid annetusi.

 

Van & Truck Club of Estonia Club Fullsize on loodud 5.10.2008, Tallinnas!

 

MTÜ Fullsize Van & Truck Club äriregistri esmakande kuupäev on 15.12.2017.

 

Lugupidamisega
MTÜ Fullsize Van & Truck Club