Klubi põhikiri

Klubi põhikiri Mittetulundusühingu Fullsize VAN & Truck Club põhikiri I ÜLDSÄTTED1.1 Mittetulundusühing Fullsize VAN & Truck Club (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti, Tallinn.1.2 Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.1.3 Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. II EESMÄRGID2.1 Ühingu eesmärgiks on […]

Reeglid

Klubi reeglid MTÜ FullsizeVan & Truck ClubReeglid NB! Kõikidele uutele liikmetele tuleb tutvustada klubi reegleid Uus liige1. Fullsize klubi liige omab Ameerika päritoluga bussi, kastikat või maasturit.2. Fullsize klubi liige võtab osa aktiivselt klubi tegevustest, käib kokkusaamistel ja võtab sõna klubi aruteludest.3. Fullsize klubi liige esindab alati väärikalt oma klubi ja on abivalmis teiste inimeste suhtes.4. Fullsize klubi […]